MENI

85. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

13.1.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 84. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 05/2-50-17-1891/20 od 28. 9. 2020, i Obavještenja Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-6438-6/20 od 15. 12. 2020;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1695/20 od 25. 8. 2020. i Dopuna Izvještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-1605-9/20 od 30. 12. 2020,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1693/20 od 25. 8. 2020. i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-1578-7/20 od 18. 12. 2020;
 4. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1468/20 od 17. 7. 2020, broj: 05/2-50-17-2017/20 od 14. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-4-34-7-6007/20 od 21. 12. 2020. (PSBiH broj: 05/2-50-17-2515/20),
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2223/20 od 17. 11. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11541/20 od 30. 11. 2020,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1691/20 od 25. 8. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7553/20 od 16. 11. 2020,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1666/20 od 17. 8. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-6869/20 od 23. 11. 2020,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1793/20 od 9. 9. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8486/20 od 23. 11. 2020,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1802/20 od 10. 9. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8471/20 od 27. 11. 2020,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1817/20 od 15. 9. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-8589/20 od 14. 12. 2020,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1818/20 od 15. 9. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8682/20 od 11. 12. 2020,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1819/20 od 15. 9. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8489/20 od 30. 11. 2020,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-1737/20 od 2. 9. 2020. i Dopuna Izvještaja Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8150/20 od 5. 10. 2020,
  k) žalba broj: 05/2-50-17-2010/20 od 14. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-9785/20 od 4. 1. 2021,
  l) žalba broj: 05/2-50-17-2012/20 od 14. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9533/20 od 23. 11. 2020;
 5. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2133/20 od 30. 11. 2020, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi M.K, broj: 05/2-50-17-580/20 (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-28-81,4/20 od 24. 9. 2020);
 6. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-7324/20 od 22. 12. 2020, o postupanju po Zaključku Odbora, broj: 05/2-50-15-28-84,4/20 od 10. 12. 2020, u vezi sa žalbom B.L, broj: 05/2-50-15-28-84/20;
 7. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.