MENI

86. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

8.2.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 85. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-348/20 od 6. 2. 2020, i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-4-34-7-947/19 od 28. 4. 2020.
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2009/20 od 14. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9823/20 od 13. 1. 2021,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-2013/20 od 14. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-9396/20 od 21. 12. 2020,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-2014/20 od 14. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-10072/20 od 5. 1. 2021,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-2016/20 od 14. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10073/20 od 21. 12. 2020,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-2018/20 od 14. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-9255/20 od 23. 11. 2020,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-2019/20 od 14. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9316/20 od 30. 11. 2020,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-2068/20 od 20. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9787/20 od 26. 11. 2020,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-2107/20 od 27. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10229/20 od 20. 1. 2021,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-2109/20 od 27. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10174/20 od 4. 1. 2021,
  k) žalba broj: 05/2-50-17-2159/20 od 5. 11. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-11116/20 od 6. 1. 2021,
  l) žalba broj: 05/2-50-17-2285/20 od 26 11. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11857/20 od 23. 12. 2020,
  m) žalba broj: 05/2-50-17-2283/20 od 26 11. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11512/20 od 5. 1. 2021,
  n) žalba broj: 05/2-50-17-2425/20 od 17 12. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-12770/20 od 5. 1. 2021.
 3. Razmatranje Prijedloga izvještaja o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu;
 4. Razmatranje Prijedloga plana rada Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu;
 5. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.