MENI

22. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

31.5.2010 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o primjeni „Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici za Bosnu i Hercegovinu za period od 2009. do 2011. godine" u 2009. godini, sa zajedničkim zaključcima predstavnika pet parlamentarnih tijela, od 9.4. 2009.;
  3. Prezentacija aktivnosti Vijeća Evrope na izradi Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Vijeća Evrope;
  4. Utvrđivanje Prijedloga zaključaka za Predstavnički dom u vezi sa Izvještajem Vijeća ministara BiH o statusu spolova u Bosni i Hercegovini za 2008. godinu;
  5. Izvještaj o posjeti Narodnoj skupštini Republike Srbije;
  6. Ostala pitanja.