MENI

03. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

30.3.2007. 9:30 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Izaslanička pitanja i odgovori;
 2. Usvajanje Zapisnika  Konstituirajuće i 2. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o dodatnim izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 7.3.2003., „Sl.glasnik BiH“, br8/03);
 4. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 27.1.2006., „Sl.glasnik BiH“, br11/06);
 5. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 6.2.2004., „Sl.glasnik BiH“, br4/04);
 6. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudbenom tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 31.3.2004., „Sl.glasnik BiH“, br10/04);
 7. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 20.4.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.17/04);
 8. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 1.5.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.20/04);
 9. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma narodan (donesen 20.10.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.52/04);
 10. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o pomilovanju Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 26.11.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.54/04);
 11. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 26.11.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.54/04);
 12. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 16.12.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.63/04);
 13. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 18.3.2005., „Sl.glasnik BiH“, br.18/05);
 14. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o davanju imena ili mijenjanju postojećih imena objekata i pravnih osoba od javnog interesa za Bosnu i Hercegovinu po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 28.10.2005., „Sl.glasnik BiH“, br.81/05);
 15. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i sudbenim institucijama na razini Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 9.12.2005., „Sl.glasnik BiH“, br.90/05);
 16. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hrcegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 28.1.2004., „Sl.glasnik BiH“, br.4/04);
 17. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 18.3.2006., „Sl.glasnik BiH“, br.18/05);
 18. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda (donesen 29.9.2006., „Sl.glasnik BiH“, br.85/06);
 19. Zahtjev Zastupničkog doma za usvajanje Odluke o produženju mandata Državne komisije za reviziju Odluke o naturalizaciji stranih državljana (Odluka Visokog predstavnika za BiH od 15.2.2007. – Sl-glaqsnik BiH“, br.10/07);
 20. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH po žurnom postupku, sukladno članku 100. Poslovnika Doma naroda (Zakon od 8.9.2006.);
 21. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 99. Poslovnika Doma naroda;
 22. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini po žurnom postupku, sukladno članku 99. Poslovnika Doma naroda;
 23. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedlog zakona o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje po žurnom postupku, sukladno članku 99. Poslovnika Doma naroda;
 24. Prijedlog zakona o prekršajima- predlagač Vijeće ministara (prvo čitanje)
 25. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Državnoj graničnoj službi BiH (drugo čitanje);
 26. Prijedlog zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (prvo čitanje);
 27. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Ministarstva sigurnosti BiH i Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije o policijskoj suradnji;
 28. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zračnom prometu između Vijeća ministara BiH i Vlade Libanona;
 29. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Austrijske savezne vlade o readmisiji osoba koje imaju ilegalan boravak;
 30. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o razvojnom kreditu (Projekt restrukturiranja obrazovanja) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA);
 31. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovačke o readmisiji osoba;
 32. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovačke o suradnji u borbi protiv kriminala, a posebice terorizma, nedozvoljene trgovine narkoticima i organiziranog kriminala;
 33. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o financiranju (Projekt registracije zemljišta) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA);
 34. Davanje suglasnosti za ratificiranje Trgovinskog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hašemitske Kraljevine Jordan;
 35. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hašemitske Kraljevine Jordan o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija;
 36. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Švedske o pojednostavljenoj proceduri za readmisiju osoba koje nemaju dozvolu za ulazak ili boravak;
 37. Davanje suglasnosti za ratificiranje Europske socijalne povelje – revidirana u Strasbourgu 3.5.1996. godine;
 38. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o financiranju ECSEE (Projekt «Komponenta za Bosnu i Hercegovinu») između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA);
 39. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije o policijskoj suradanji za Jugoistočnu Europu;
 40. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o unapređenju i zaštiti investicija;
 41. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zračnom prometu između Vijeća ministara BiH i Vlade Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije;
 42. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i zemalja Beneluxa (Kraljevina Belgija, Kraljevina Nizozemska i Veliko Vojvodstvo Luksemburg) o readmisiji i ponovnom vraćanju osoba koje su ušle i/ili borave bez ovlaštenja i Protokola o provedbi Sporazuma između Bosne i Hercegovine i zemalja Beneluxa (Kraljevina Belgija, Kraljevina Nizozemska i Veliko Vojvodstvo Luksemburg) o readmisiji i ponovnom vraćanju osoba koje su ušle i/ili borave bez ovlaštenja;
 43. Davanje suglasnosti za ratificiranje multilateralnog Sporazuma između Europske unije i njezinih zemalja članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Srbije, i Privremene administrativne misije Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog područja (ECAA);
 44. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Visokog predstavnika za BiH i Bosne i Hercegovine o Uredu registrara za Odsjek I. za ratne zločine i Odsjek II. za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Kaznenog i Apelacijskog odjela Suda Bosne i Hercegovine, kao i Posebnog odjela za ratne zločine te Posebnog  odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, i o osnivanju Tranzicijskog vijeća kojim se zamjenjuje Sporazum o uspostavi Ureda registrara od 1.12.2004. godine i Aneks toga Sporazuma;
 45. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o izmjenama i dopunama Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke - Projekt za ceste u Bosni i Hercegovini (Sarajevska zaobilaznica);
 46. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba čiji je boravak nezakonit i Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o provedbi Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba čiji je boravak nezakonit;
 47. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke – Projekt rekonstrukcije cesta u Republici Srpskoj;
 48. Davanje suglasnosti za ratificiranje Okvirnog ugovora o kreditu: F/P 1523 između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope – Projekt obnove Gimnazije Mostar;
 49. Davanje suglasnosti za ratificiranje Okvirnog kreditnog Sporazuma F/P 1520 između Bosne i Hercegovine i razvojne banke Vijeća Europe- financiranje rekonstrukcije sustava primarne zdravstvene zaštite
 50. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskih bića po pitanju primjene biologije i medicine – Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini i Dodatni protokol;
 51. Davanje suglasnosti za ratificiranje Projektnog kreditnog sporazuma – Projekt unapređenja ruralnog poduzetništva - između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD);
 52. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije o unošenju izmjene u Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije o cestovnom prijevozu putnika i tereta;
 53. Izbor izaslanika iz Doma naroda u izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH u:
  a)      Organizaciju za europsku sigurnost i suradnju – OESS,
  b)      Srednjoeuropsku inicijativu – CEI,
  c)      Interparlamentarnu grupu BiH pri Interparlamentarnoj uniji  - IPU, 
  d)      Parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe,
  e)      Parlamentarnu skupštinu sjevernoatlanskog saveza  - NATO;(kraj)

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.