MENI

17. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

15.5.2008. 14:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Odgovori na  izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Doma naroda;
 3. Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH; 
 4. Prijedlog zakona o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku Bosne i Hercegovine, (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje) predlagatelj : Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 8. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2007. godini;
 9. Informacija o radu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine za 2007.godinu; 
 10. Izvješće o radu Pravobraniteljstva u Bosni i Hercegovine za razdoblje od 1.1.2007. do 31.12.2007. god.;
 11. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini i o radu Povjerenstva za zaštitu podataka za 2007. godinu;  
 12. Izvješće o radu Ureda za razmatranje žalbi u 2007. godini;  
 13. Izvješće o radu i financijsko Izvješće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine za razdoblje 1.1.2007.-31.12.2007. godine; 
 14. Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine; 
 15. Godišnje Izvješće Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2007. godinu; 
 16. Financijsko Izvješće Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2007. godinu; 
 17. Razmatranje Programa mjera za primjenu Sporazuma CEFTA; 
 18. Razmatranje izvješća o radu povjerenstava Doma naroda za 2007. godinu:
  - Povjerenstvo za  financije i proračun,
  - Ustavnopravno povjerenstvo,
  - Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze.
 19. Davanje suglasnosti za ratificiranje Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke kojim se reguliraju aktivnosti Europske investicijske banke u Bosni i Hercegovini;
 20. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o suradnji u području obrane između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke;
 21. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo financija i trezora Bank Austria Creditanstalt AG – projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava u općini Posušje;
 22. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o zajmu – Reorganizacija projekta obnove elektroenergetskog sustava – između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj;
 23. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o Amandmanu – kojim se izmjenjuje i dopunjuje Ugovor o zajmu od 2. studenog 2000. amandmanima od 5. prosinca 2001.  i  23. veljače 2004. – između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj;
 24. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije o pristupu informacijama, između javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u okolišnim pitanjima;
 25. Davanje suglasnosti za ratificiranje Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja;
 26. Prijedlog zaključaka izaslanika Doma naroda PSBiH razmatranih na 8. Zajedničkoj sjednici Doma naroda i Zastupničkog doma PSBiH u svezi Poslovanja Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine i mjere za prevladavanje stanja utvrđenog revizorskim izvješćima o financijskom poslovanju Javnog RTV servisa BiH za 2005. i 2006. godinu. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.