MENI

17. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

15.5.2008. 14:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Одговори на  делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање Записника 16. сједнице Дома народа;
 3. Предлог оквирног закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних или других несрећа у Босни и Херцеговини, (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ; 
 4. Предлог закона о пољопривреди, исхрани и руралном развоју Босне и Херцеговине, (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног испита у Босни и Херцеговини, (прво читање) предлагач : Савјет министара БиХ;
 6. Предлог закона о Агенцији за идентификацијска документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине, (прво читање), предлагач Савјет министара БиХ;
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Босне и Херцеговине, (прво читање), предлагач Савјет министара БиХ;
 8. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини у 2007. години;
 9. Информација о раду Тужилаштава Босне и Херцеговине за 2007.годину; 
 10. Извјештај о раду Правобранилаштва у Босни и Херцеговини за период од 01.01.2007. до 31.12.2007. године;
 11. Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини и о раду Комисије за заштиту података за 2007. годину;  
 12. Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби у 2007. години;  
 13. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за период 01.01.2007.-31.12.2007. године; 
 14. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције Босне и Херцеговине; 
 15. Годишњи Извјештај Централне банке Босне и Херцеговине за 2007. годину; 
 16. Финансијски Извјештај Централне банке Босне и Херцеговине за 2007. годину; 
 17. Разматрање Програма мјера за примјену Споразума ЦЕФТА;
 18. Разматрање извјештаја о раду комисија Дома народа за 2007. годину:
  - Комисије за  финансије и буџет,
  - Уставноправне комисије,
  - Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације.
 19. Давање сагласности за ратификацију Оквирног споразума између Босне и Херцеговине и Европске инвестицоне банке којим се регулишу активности Европске инвестиционе банке у Босни и Херцеговини;
 20. Давање сагласности за ратификацију Споразума о сарадњи у области одбране између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Грчке;
 21. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине коју заступа Министарство финансија и трезора Bank Austria Creditanstalt AG – пројекат реконструкције и проширења водоводног система у Општини Посушје;
 22. Давање сагласности за ратификацију Уговора о зајму – Реорганизација пројекта обнове електроенергетског система – између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој;
 23. Давање сагласности за ратификацију Уговора о амандману – којим се врше измјене и допуне Уговора о зајму од 02. новембра 2000. амандманима од 05. децембра 2001.  и  23. фебруара 2004. – између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој;
 24. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о приступу информацијама, између јавности у одлучивању и питањима животне средине/околине;
 25. Давање сагласности за ратификацију Факултативног протокола уз Конвенцију против мучења и других окрутних, нељудских или понижавајућих поступака или кажњавања.
 26. Предлог закључака делегата Дома народа ПСБиХ разматраних на 8. Заједничкој сједници Дома народа и Представничког дома ПСБиХ а у вези Пословања Јавног РТВ сервиса Босне и Херцеговине и мјере за превладавање стања утврђеног ревизорским извјештајима о финансијском пословању Јавног РТВ сервиса БиХ за 2005. и 2006. годину. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.