MENI

10. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

21.1.2015 12:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2014. godinu;
  3. Razmatranje Plana rada Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2015. godinu;
  4. Stanje izrade izvještaja o ocjeni položaja nacionalnih manjina u BiH;
  5. Stanje izrade Strateške Platforme za rješavanje pitanja nacionalnih manjina u BiH;
  6. Razno