MENI

13. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

14.7.2015. 14:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Informacija o sastanku sa ministricom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH;
  3. Stanje izrade Izvješća o ocjeni položaja nacionalnih manjina u BiH;
  4. Razmatranje Inicijative za održavanje konferencije sa ciljem definiranja uvjeta
    pripadnosti pojedinaca skupini nacionalnih manjina;
  5. Razmatranje Inicijative za usvajanje i potpisivanja memoranduma o suradnji sa
    domaćim i međunarodnim udrugama;
  6. Razno.