MENI

13. сједницa Савјета националних мањина БиХ

14.7.2015. 14:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање записника са 12. сједнице Савјета националних мањина БиХ;
  2. Информација о састанку са министарком Министарства за људска права и избјеглице БиХ;
  3. Стање израде Извјештаја о оцјени положаја националних мањина у БиХ;
  4. Разматрање Иницијативе за одржавање конференције са циљем дефинисања услова припадности појединаца групи националних мањина;
  5. Разматрање Иницијативе за усвајање и потписивања меморандума о сарадњи са домаћим и међународним организацијама;
  6. Разно.