MENI

14. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

5.10.2015. 11:00 Plava dvorana

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Informacija o održanom sastanku sa članovima Zajedničkog povjerenstva za ljudska
  3. prava;
  4. Prijedlog definiranja kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  5. Aktivnosti vezane za 4.11.2015. - prezentaciju Izvješća o ocjeni položaja nacionalnih manjina u BiH; 
  6. Razno:
    - aktivnosti vezane za pripremu konferencije o nacionalnim manjinama.