MENI

14. сједницa Савјета националних мањина БиХ

5.10.2015. 11:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање записника са 13. сједнице Савјета националних мањина БиХ;
  2. Информација о одржаном састанку са члановима Заједничке комисије за људска права;
  3. Приједлог дефинисања критерија за избор чланова Савјета националних мањина БиХ;
  4. Активности везане за 4.11.2015. - презентацију Извјештаја о оцјени положаја националних мањина у БиХ; 
  5. Разно:
    - активности везане за припрему конференције о националним мањинама.