MENI

5. sjednica Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

26.11.2015. 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika sa 4. sjednice Povjerenstva,
  2. Razmatranje Izvješća o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period 1. 1. - 30. 9. 2015. godine (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije), 
  3. Razmatranje Programa rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2016. godinu (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  4. Razmatranje Informacije o aktualnom stanju aktivnosti po pitanju donošenja planova integriteta (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  5. Razmatranje Prijedloga Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinitelj: Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  6. Tekuća pitanja.