MENI

5. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

26.11.2015. 12:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификација записника са 4. сједнице Комисије,
  2. Разматрање Извјештаја о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за период 01. 01. - 30. 09. 2015. године (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције), 
  3. Разматрање Програма рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 2016. годину (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  4. Разматрање Информације о актуелном стању активности по питању доношења планова интегритета (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  5. Разматрање Приједлога Пословника о раду Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  6. Текућа питања.