MENI

3. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

21.5.2014. 10:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Razmatranje predmeta protokolisanih u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem:
  a) P16-06-34-3-39-2/14,
  b) P16-06-34-3-39-3/14,
  c) P16-06-04-2-205-2/13,
  d) P16-06-04-2-205-3/13,
  e) P16-06-34-3-154-2/14.

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.