MENI

7. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

29.8.2014. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 6. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
  2. Разматрање жалбе број: 05/2-50-17-227-21/14 од 20.06.2014. и Извјештаја Државне агенције за истраге и заштиту број: 16-06-34-3-3307-3/14, од 15.07.2014.;
  3. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
    a) жалба број: 05/2-50-17-227-22/14, од 23.06.2014., и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-06-34-7-1586-4/14, од 18.7.2014.;
    b) жалба број: 05/2-50-17-227-26/14, од 15.07.2014., и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-1812/14, од 18.07.2014.
  4. Текућа питања.


НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.