MENI

10. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

14.11.2014 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-227-29/14, od 7.8.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1982-8/14, od 20.10.2014.;
  b) žalba broj: 05/2-50-17-227-31/14, od 18.8.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2200/14-02, od 15.10.2014.;
  c) žalba broj: 05/2-50-17-227-35/14, od 21.8.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2277/14-02, od 28.10.2014.;
  d) žalba broj: 05/2-50-17-227-37/14, od 9.9.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2352/14-02, od 15.10.2014.;
  e) žalba broj: 05/2-50-17-227-41/14, od 17.9.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2500/14-02, od 15.10.2014.
 3. Tekuća pitanja.
  a) obavještenje Granične policije BiH, broj: 17-06-34-7-461-27/14, od 2.10.2014., u vezi sa izvršenjem zaključka s 4. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet M. P., broj: 05/2-50-17-227-3/14;
  b) obavještenje Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1969/14, od 15.10.2014., u vezi sa izvršenjem zaključka s 8. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet J. Ž., broj: 05/2-50-17-227-28/14;
  c) služebna zabilješka Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 20-02/1-07-6-496-14/12, protokolirano u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem: 05/2-50-17-227-46/14, od 1.10.2014., - na znanje.


  NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.