MENI

13. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

19.2.2015 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-227-30/14, od 18.8.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-04-7-2119/14, od 15.1.2014.,
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-227-51/14, od 3.11.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-4-3132/14, od 18.12.2014.,
  c) žalba, broj: 05/2-50-17-227-52/14, od 3.11.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3159/14, od 9.12.2014.,
  d) žalba, broj: 05/2-50-17-227-54/14, od 6.11.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3195/14, od 24.12.2014.,
  e) žalba, broj: 05/2-50-17-227-55/14, od 21.12.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3418/14, od 15.1.2015.,
  f) žalba, broj: 05/2-50-17-227-56/14, od 21.12.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3387/14, od 15.1.2015.,
  g) žalba, broj: 05/2-50-17-227-59/14, od 24.12.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3613/14, od 19.1.2015.;
 3. Razmatranje žalbe na rad policijskog službenika Državne agencije za istrage i zaštitu broj: 05/2-50-17-70-6/15, od 30.1.2015., i Izvještaja Državne agencije za istrage i zaštitu (označen stepenom tajnosti);
 4. Razmatranje žalbe na rad policijskog službenika Državne agencije za istrage i zaštitu broj: 05/2-50-17-70-1/15, od 12.1.2015., i Izvještaja Državne agencije za istrage i zaštitu broj: 16-08-34-3-7933-4/14, od 22.1.2015.;
 5. Tekuća pitanja:
  a) Obavještenje Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o službenoj ocjeni Ć.A., broj: 20-02/1-07-6-1228-12/14, od 2.2.2015.


  NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.