MENI

16. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

27.5.2015 10:15 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Razmatranje žalbe na rad policijskog službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-70-19/15, od 17.4.2015., i Izvještaj Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-524-7/15, od 24.4.2015.;
  3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
    a) žalba, broj: 05/2-50-17-70-8/15, od 5.2.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-452/15, od 4.5.2015.,
    b) žalba, broj: 05/2-50-17-70-20/15, od 22.4.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-506/15, od 30.4.2015.
  4. Tekuća pitanja.


NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.