MENI

17. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

27.5.2015 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Razmatranje predmeta protokolisanih u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem:
    a) P16-08-34-3-419-1097/12,
    b) P16-08-04-1-419-1091/12.NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.