MENI

19. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

15.7.2015 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu:
    a) žalba, broj: 05/2-50-17-70-22/15 od 22.4.2015., i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu o internom postupku, broj: 16-08-34-2-7223-9/15, od 26.5.2015.,
    b) žalba, broj: 05/2-50-17-70-32/15 od 16.6.2015., i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu o internom postupku, broj: 16-08-34-3-5282-4/15, od 19.6.2015.,
  3. Razmatranje žalbe na rad policijskog službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-70-10/15, od 3.2.2015, i Izvještaja Direkcije, broj: 20-02/1-07-6-233-11/15, od 2.7.2015.;
  4. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.