MENI

20. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

27.8.2015 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-70-33/15 od 30.6.2015., i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-1045-7/15, od 29.7.2015.,
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-70-36/15 od 22.7.2015., i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-1258-8/15, od 6.8.2015.
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-70-16/15, od 31.3.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1090/15, od 11.8.2015.,
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-70-20/15, od 22.4.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1381/15, od 10.7.2015.,
  c) žalba, broj: 05/2-50-17-70-23/15, od 27.4.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1398/15, od 21.7.2015.,
  d) žalba, broj: 05/2-50-17-70-24/15, od 29.4.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1412/15, od 12.8.2015.,
  e) žalba, broj: 05/2-50-17-70-26/15, od 14.5.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1769/15, od 29.7.2015.,
  f) žalba, broj: 05/2-50-17-70-31/15, od 12.6.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2556/15, od 27.7.2015.,
  g) žalba, broj: 05/2-50-17-70-34/15, od 8.7.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2526/15, od 21.7.2015.
 4. Tekuća pitanja.
  a) Zaključak Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH broj: 01-50-1-15-15/15 od 22.7.2015.,
  b) obavještenje Granične policije BiH, broj: 16-08-34-3-2009-7/15, od 29.7.2015., u vezi sa izvršenjem zaključka s 18. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet Š.S., broj: 05/2-50-17-70-13/15.

  NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.