MENI

21. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

30.9.2015. 11:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника 20. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Државне агенције за истраге и заштиту:
  a) жалба, број: 05/2-50-17-70-38/15 од 4.8.2015., и Извјештај Државне агенције за истраге и заштиту о спроведеној интерној истрази, број: 16-08-34-3-6444/15, од 4.9.2015.,
 3. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  а) жалба, број: 05/2-50-17-70-18/15, од 17.4.2015., и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-1241/15, од 28.8.2015.
  б) жалба, број: 05/2-50-17-70-25/15, од 14.5.2015., и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-1802/15, од 31.8.2015.,
  ц) жалба, број: 05/2-50-17-70-27/15, од 28.5.2015., и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-1898/15, од 18.8.2015.,
  д) жалба, број: 05/2-50-17-70-28/15, од 2.6.2015., и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-1976/15, од 20.8.2015.,
  е) жалба, број: 05/2-50-17-70-29/15, од 2.6.2015., и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-4-2046/15, од 24.8.2015.,
  ф) жалба, број: 05/2-50-17-70-30/15, од 2.6.2015., и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-4-2051/15, од 31.8.2015.,
  г) жалба, број: 05/2-50-17-70-37/15, од 22.7.2015., и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-2634/15, од 14.8.2015.,
 4. Текућа питања:
  а) допис Министарства безбједности БиХ, број: 08-04-4-3809-3/15, од 21.8.2015., у вези са жалбом, број: 05/2-50-17-70-31/15, од 12.6.2015. разматраном на 20. сједници Одбора за жалбе грађана,
  б) службена забиљешка Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-3236/15, од 2.9.2015., и одговор Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона, број: А-ВИИ-392/15, од 9.9.2015., а у вези са жалбом, број: 05/2-50-17-70-24/15 од 29.4.2015. разматраном на 20. сједници Одбора за жалбе грађана 


НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.