MENI

23. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

30.11.2015 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu BiH:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-70-46/15, od 24.8.2015., i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu BiH o internom postupku, broj: 16-08-34-3-6661-3/15, od 2.11.2015.,
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-70-52/15, od 8.9.2015., i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu BiH o internom postupku, broj: 16-08-34-3-7076-3/15, od 27.10.2015.
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-70-40/15, od 5.8.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2837/15, od 5.11.2015.,
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-70-54/15, od 10.9.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3577/15, od 19.10.2015.,
  c) žalba, broj: 05/2-50-17-70-55/15, od 10.9.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3348/15, od 26.10.2015.
 4. Tekuća pitanja:
  a) obavještenje Granične policije BiH, broj: 17-07-34-4-3554/15, od 26.10.2015., u vezi sa izvršenjem zaključka s 22. sjednice Odbora za žalbe građana, broj: 05/2-50-13-28-22,2/15 (broj: 05/2-50-19-1287/15), od 20.10.2015.,
  b) Preporuka ombudsmena za ljudska prava BiH povodom žalbe holandskih državljana na rad Granične policije BiH, broj: 05/2-50-17-70-4/15.


NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.