MENI

Kонституирајућa сједницa Независнe комисијe за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд БиХ, страни судови за дјела предвиђена кривичним законом БиХ или међународним уговором чији је потписник БиХ, или други суд у складу са законом БиХ

14.9.2010. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Избор предсједавајућег, те првог и другог замјеника предсједавајућег Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина, или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине,
  2. Договор о начину рада,
  3. Текућа питања.

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ