MENI

2. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH

17.10.2010 12:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Razmatranje nacrta Poslovnika o radu Nezavisne komisije,
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o službenoj legitimaciji Nezavisne komisije,
  3. Razmatranje nacrta Finasijskog plana Nezavisne komisije za 2011.godinu,
  4. Dogovor oko načina rada,
  5. Tekuća pitanja.

ODRŽANE SJEDNICE