MENI

4. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH

17.12.2010 11:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Prijedloga poslovnika o radu Nezavisne komisije;
  3. Tekuća pitanja

ODRŽANE SJEDNICE