MENI

7. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH

31.3.2011 10:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Saradnja – sastanak s predstavnicima Ministarstva pravde BiH (pomoćnik ministra Mustafa Bisić i inspektori);
  3. Razmatranje zahtjeva koji je uputio osuđenik Hadžić Fikret (Obavijest Ministarstva pravde BiH od 22.02.2011.godine);
  4. Utvrđivanje aplikacije za koristenje TAIEX instrumenta pomoci pri Direkciji za evropske integracije;
  5. Tekuća pitanja.

ODRŽANE SJEDNICE