MENI

12. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

1.9.2011 10:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Zapisnika o posjeti Pritvorskoj jedinici na državnom nivou;
  3. Usvajanje Izvjaštaja o posjeti Pritvorskoj jedinici na državnom nivou;
  4. Razmatranje predstavke Osuđenih lica pred Sudom BiH na izdržavanju kazne u KPZ Foča (Mejakić Željko i drugi osuđenici);
  5. Tekuća pitanja;
    - Utvrđivanje Radnog naloga za narednu posjetu nekom od KPZ 
    - Razmatranje dopisa CPT-a od 19.08.2011.godine

ODRŽANE SJEDNICE