MENI

13. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

22.9.2011 14:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ Istočno Sarajevo (Kula);
  3. Usvajanje Izvjaštaja o posjeti KPZ Istočno Sarajevo (Kula);
  4. Utvrđivanje Radnog naloga za posjetu KPZ Foča;
  5. Tekuća pitanja;

ODRŽANE SJEDNICE