MENI

18. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

22.12.2011 10:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Usvajanje Izvješća o posjetu KPZ-u Foča po predstavci Željko Mejakić i drugi osuđenici;
  3. Informacija o odgađanju posjeta KPZ-u Trebinje i KPZ-u Mostar;
  4. Tekuća pitanja;

ODRŽANE SJEDNICE