MENI

15. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

28.10.2011 9:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Utvrđivanje Radnog naloga o posjeti KPZ-u Sarajevo;
  3. Tekuća pitanja;

ODRŽANE SJEDNICE