MENI

22. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

9.5.2012 14:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u Trebinje;
  3. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Trebinje;
  4. Analiza izvještaja Pritvorske jedinice na državnom nivou u vezi s preduzetim aktivnostima u odnosu na pritvorenika Miluna Kornjaču (izvjestilac Semiha Borovac);
  5. Tekuća pitanja.

ODRŽANE SJEDNICE