MENI

23. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

6.6.2012 12:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Informacija o usvajanju Izvještaja o radu;
  3. Utvrđivanje Plana aktivnosti do kraja tekuće godine;
  4. Tekuća pitanja.

ODRŽANE SJEDNICE