MENI

24. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

5.7.2012 14:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 23. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u Zenica;
  3. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Zenica;
  4. Utvrđivanje radnog naloga za posjet KPZ-u Banjaluka
  5. Tekuća pitanja

ODRŽANE SJEDNICE