MENI

26. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u kriivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

27.9.2012 11:00 Ostalo

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 25. sjednice Nezavisne komisije;
 2. Konačno usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u „Tunjice“ Banjaluka 
 3. Konačno usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u „Tunjice“ Banjaluka
 4. Utvrđivanje naloga za posjetu KPZ-u Bihać 
 5. Informacija o realizaciji zaključaka 1. i 2. Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojenih na 18. sjednici, broj: 02-50-6-16-18,6/12 od 19. 7. 2012. godine. 
 6. Informacija o projekciji budžeta za 2013. godinu Nezavisne komisije
 7. Razmatranje zahtjeva koje su Neovisnom povjerenstvu uputili osuđenici:
  a) S. K. (KPZ Zenica), osuđen od strane Kantonalnog suda Tuzla, pismo zaprimljeno 21.08.2012. godine, broj:05/6-50-17-1017/12
  b) F.H. (KPZ Zenica) pismo od 22.08.2012. zaprimljeno 24.08.2012. godine, broj:05/6-50-17-1030/12
  c) D.Z. (KPZ Zenica) pismo-molba od 03.09.2012.godine zaprimljeno 06.09.2012. godine, broj:05/6-50-19-710/12
  d) A.K. (KPZ Zenica) pismo adresirano na gđu.Milanu Škipinu,člana Neovisnog povjerenstva, od 16.08.2012. zaprimljeno 22.08.2012. godine
  e) S.V. (KPZ Foča), pismo od 11.09.2012. zaprimljeno 19.09.2012.godine, broj:05/6-50-17-1104/12
 8. Tekuća pitanja

ODRŽANE SJEDNICE