MENI

27. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u kriivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

6.11.2012 10:00 Ostalo

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 26. sjednice Nezavisne komisije;
 2. Poziv (broj:03/6-50-1-12-18/12 od 23.10.2012.) Nezavisnoj komisiji za prisustvo na 18. sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku, utorak 06.11.2012. godine na kojoj će pod tačkom 3. razmatrati Izvještaj Nezavisne komisije o posjeti Kazneno-popravnom zavodu Zenica
 3. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u Bihać 
 4. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Bihać
 5. Usvajanje Zapisnika o posjeti Okružnom zatvoru Doboj 
 6. Usvajanje Izvještaja o posjeti Okružnom zatvoru Doboj 
 7. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u Orašje 
 8. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Orašje
 9. Tekuća pitanja
  a) Informacija prvog zamjenika predsjednika Nezavisne komisije Semihe Borovac o, po pozivu (broj:Oi-K-320/12 od 26.09.2012.), obavljenom razgovoru/intervjuu (01.10.2012.godine) s predstavnicima Ombudsmena za zaštitu ljudskih prava BiH vezano za zaštitu djece i mladih u sukobu sa zakonom, i
  - Informacija o prisustvu, po pozivu (broj: 01-02-4626-2/11 od 04.10.2012. godine zaprimljenog 08.10.2012. godine) iz Sektora za ljudska prava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, sastanku Radne grupe za pripremu zakonskog rješenja za uspostavu nacionalnog preventivnog mehanizma u BiH održanom 16.10.2012. godine.
  b) Razmatranje pisma-žalbe koje je Nezavisnoj komisiji uputio osuđenik F. H. (KPZ Zenica), dopis od 02.10.2012., zaprimljen 04.10.2012. godine na ime Mile Lasića, predsjednika Nezavisne komisije.
  c) Rješenje Suda Bosne i Hercegovine o ukidanju pritvora pritvorenom licu M. K., broj:Sl 1 K 003833 10 Krl (X-KR-09/848-1 od 30.08.2012. godine zaprimljeno 19.10.2012.

ODRŽANE SJEDNICE