MENI

29. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u kriivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

31.1.2013 12:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 28. sjednice Nezavisne komisije;
 2. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u Tuzla;
 3. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Tuzla;
 4. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u Bijeljina; 
 5. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Bijeljina; 
 6. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2012. godinu;
 7. Razmatranje Prijedloga Plana rada Nezavisne komisije za 2013. godinu;
 8. Dopis Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (dopis broj 07-37-3808-3/12 od 09.01. 2013.godine zaprimljen 16.01.2013.) u predmetu obezbjedenja finansijskih sredstava za uspostavu nacionalnih preventivnih mehanizama u BiH;
 9. Odgovor Nezavisne Komisije na zaprimljeni upitnik člana Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope gosp. Luigi Vitalia, koji mu je potreban pri izradi izvještaja “Promovirati ljudska prava zatvorenika u zemljama članicama Vijeća Evrope”;
 10. Razmatranje realizacije preporuka Nezavisne komisije upućenih posjećenim Kazneno-popravnim zavodima a po zaprimljenim odgovorima; 
 11. Zahtjev Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH za riješavanje pitanja naknade troškova članovima Nezavisne komisije; 
 12. Tekuća pitanja

ODRŽANE SJEDNICE