MENI

31. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u kriivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

30.4.2013 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 30. sjednice Nezavisne komisije;
 2. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u Sarajevo;
 3. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Sarajevo;
 4. Tekuća pitanja
  a.) Mišljenje Ministarstva pravde BiH (broj 06-02-4-294313 od 10.04.2013.g. zaprimljenog 16.04.2013.godine) a vezano za Dopis koji je Nezavisna komisija uputila 18.03.2013. broj: 05/6-50-13-182-30-8/13;
  b.) Odgovor KPZ-a Foča (broj: 03-952/07 od 15.04.2013.godine) zaprimljen 19.04.2013. broj: 05/6-50-17-208/13 a vezano za Dopis koji je Nezavisna komisija uputila 08.04.2013.godine broj: 05/6-50-13-182-30-12/13;
  c.) Razmatranje pitanja postavljanja Zapisnika Nezavisne komisije iz 2012. godine, pa na dalje na web-stranicu Parlamentarne skupštine BiH;
  d.) Informacija o sudjelovanju u prvom krugu konsultacija za izradu revidirane Strategije za reformu sektora pravde u BiH ( SRSP u BiH) za period 2014.-2018.godine;
  e.) Informacija u vezi s Molbom Transparency Internationala za dostavu podataka traženih po Zakonu o slobodi pristupa informacijama u BiH broj 03-13-50-19-2-10/13 od 19.03.2013.godine;
  f.) Plan aktivnosti za mjesec maj 2013. godine.

ODRŽANE SJEDNICE