MENI

37. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

21.1.2014 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 36. sjednice Nezavisne komisije;
 2. Usvajanje Izvještaja o nenajavljenoj posjeti Pritvorskoj jednici Suda BiH;
 3. Predstavka zatvorenika KPZ-a Zenica koju je Nezevisna komisija zaprimila 31.12.2013.godine broj: 05/6-50-17-1030-1/13;
 4. Predstavka zatvorenika Pritvorske jedinice Suda BiH broj: 11-15-1-28/14 od 13.01.2014. a koju je Nezavisna komisija zaprimila 16.01.2014.godine broj: 05/6-50-17-3-1/14;
 5. Tekuća pitanja
  a) Dogovor za pripremu Godišnjeg izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2013.god;
  b) Dopis Ministarstva pravde BiH broj 06-02-2-7962/12 od 26.12.2013. godine a vezano za primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera ( „Službeni glasnik BiH“ broj: 100/13);
  c) Zaključak Zajedničke komisije za administrativne poslove broj 03/5-50-14-11-18,2b/13 od 30.12.2013. godine
  d) Zaključak Zajedničke komisije za administrativne poslove broj 03/5-50-14-11-18,2c/13 od 30.12.2013. godine
  e) Obavjest Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH , Sektor za ljudska prava broj 01-02-4626-8/12 od 20.01.2014. godine, a zaprimljen 22.01.2014. godine broj: 05/6-37-109/14;
  f) Utvrđivanje Plana aktivnosti za februar 2014. godine

ODRŽANE SJEDNICE