MENI

39. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

10.4.2014 10:00 Mala sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 38. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Izvještaja o nenajavljenoj posjeti Pritvorskoj jednici Suda BiH;
  3. Tekuća pitanja
    a) Dopis Ministarstvu pravde BiH a vezano za zadnju posjetu Pritvorskoj jedinici Suda BiH;
    b) Utvrđivanje Plana aktivnosti za april 2014. godine

ODRŽANE SJEDNICE