MENI

44. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

29.1.2015 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 43. sjednice Nezavisne komisije;
 2. Usvajanje Izvještaja o najavljenoj kontrolnoj posjeti KPZ-u Tuzla;
 3. Usvajanje Izvještaja o nenajavljenoj ad-hoc posjeti KPZ-u Tuzla;
 4. Usvajanje Izvještaja o najvaljenoj kontrolnoj posjeti KPZ-u Zenica;
 5. Predstavke zatvorenika KPZ-a Zenica koju je Nezavisna komisija zaprimila:
  a.) 03.12.2014.godine broj: 05/6-50-17- 1271/14,
  b.) 12.12.2014. godine broj: 05/6-50-17-1343/14,
  c.) 22.12.2014. godine broj: 05/6-50-17-1422/14;
 6. Predstvaka zatvorenika KPZ-a Tuzla koju je Nezavisna komisija zaprimila 05.12.2014. godine broj: 05/6-50-17-1296/14;
 7. Predstavka zatvorenika KPZ-a Zenica koju je Nezavisna komisija zaprimila 13.01.2015. godine broj: 05/6-50-17-78-1/15
 8. Tekuća pitanja
  a) Utvrđivanje Plana aktivnosti za februar 2015. godine

ODRŽANE SJEDNICE