MENI

45. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

26.2.2015 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 44. sjednice Nezavisne komisije
  2. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2014. godinu
  3. Razmatranje Prijedloga Plana rada Nezavisne komisije za 2015. godinu;
  4. Tekuća pitanja
    a.) Utvrđivanje Plana aktivnosti za mart 2015. godine

ODRŽANE SJEDNICE