MENI

4. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

27.4.2016. 15:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje prispjelih izvješća Kazneno-popravnih zavoda o realiziranim preporukama;
  3. Korištenje povjerljivih podataka dobivenih od Ministarstva pravde BiH;
  4. Tekuća pitanja
    a) Informacija o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog povjerenstva za 2015. godinu;
    b) Informacija o usvajanju Prijedloga Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH (Nacionalni preventivni mehanizam);
    c) Utvrđivanje Plana aktivnosti za svibanj 2016. godine

ODRŽANE SJEDNICE