MENI

4. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

27.4.2016. 15.00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 3. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање пристиглих извјештаја Казнено-поправних завода о реализираним препорукама;
  3. Кориштење повјерљивих података добивених од Министарства правде БиХ;
  4. Текућа питања
    a) Информација о усвајању Извјештаја о раду Независне комисије за 2015. годину;
    b) Информација о усвајању Приједлога Закона о омбудсмену за људска права БиХ (Национални превентивни механизам);
    c) Утврђивање Плана активности за мај 2016. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ