MENI

2. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

25.2.2016. 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika Konstituirajuće sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Usvajanje Izvješća o posjetu Jedinici za izgradnju državnog zatvora;
  3. Razmatranje Prijedloga Izvješća o radu Neovisnog povjerenstva za 2015. godinu;
  4. Razmatranje Prijedloga Plana rada Neovisnog povjerenstva za 2016. godinu;
  5. Tekuća pitanja
    a) Odluka Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH o naknadama za rad u Neovisnom povjerenstvu broj:03/5-50-14-11-7,24/16 od 4.2.2016. godine;
    b) Utvrđivanje Plana aktivnosti za ožujak 2016. godine

ODRŽANE SJEDNICE