MENI

2. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина, или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

25.2.2016. 12:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника Конститутивне сједнице Независне комисије;
  2. Усвајање Извјештаја о посјети Јединици за изградњу државног затвора;
  3. Разматрање Приједлога Извјештаја о раду Независне комисије за 2015. годину;
  4. Разматрање Приједлога Плана рада Независне комисије за 2016. годину;
  5. Текућа питања
    а) Одлука Заједничке комисије за административне послове Парламентарне скупштине БиХ о накнадама за рад у Независној комисији број:03/5-50-14-11-7,24/16 од 4.2.2016. године
    b) Утврђивање Плана активности за март 2016. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ