MENI

31. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

11.7.2016 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 30. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Razmatranje žalbe na rad policijskog službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-1123/16, od 13.4.2016., i Izvještaja Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-640-9/16, od 24.6.2016.;
  3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
    a) žalba, broj: 05/2-50-17-909/16, od 21.3.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-964/16, od 15.6.2016.,
    b) žalba broj: 05/2-50-17-1221/16, od 25.4.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1409/16, od 23.6.2016.
  4. Tekuća pitanja.NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.