MENI

30. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

27.6.2016 17:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 29. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-70-60/15, od 28.10.2016., i dopuna Izvještaja Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3976/15 od 8.6.2016., dostavljena po Zaključku Odbora broj: 05/-50-13-28-28,2/16, od 25.4.2016.;
  b) žalba broj: 05/2-50-17-583/16, od 17.2.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-526/16, od 6.6.2016.,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-638/16, od 23.2.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-763/16, od 30.5.2016.,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-770/16, od 9.3.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-791/16, od 30.6.2016.,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-723/16, od 2.3.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-722/16, od 25.5.2016.,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-724/16, od 2.3.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-705/16, od 27.5.2016.,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-725/16, od 2.3.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-717/16, od 16.5.2016.;
  h) žalba broj: 05/2-50-17-736/16, od 3.3.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-868/16, od 7.6.2016.
 3. Tekuća pitanja.


NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.