MENI

29. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

30.5.2016 17:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 28. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 05/2-50-17-892/16, od 18.3.2016., i Obavještenja Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 16-08-34-3-1480-5/16, od 27.4.2016.,
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-70-70/15, od 23.12.2015., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4768/15, od 18.3.2016.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-195-6/16, od 22.1.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-276/16, od 4.4.2016.,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-468/16, od 8.2.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-450/16, od 21.4.2016.,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-587/16, od 16.2.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-564/16, od 26.4.2016.,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-588/16, od 19.2.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-630/16, od 27.4.2016.,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-195-7/16, od 2.2.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-480/16, od 29.4.2016.
 4. Razmatranje Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-4292/15, od 28.4.2016., o predstavci razmatranoj na 25. sjednici Odbora za žalbe građana, broj: 05/2-50-17-70-63/15;
 5. Razmatranje Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2842/15, od 9.5.2016., o preduzetim aktivnostima u vezi s prijavom građanke A.H.N. protiv policijskog službenika Granične policije BiH (predmet broj: 05/2-50-17-70-39/15);
 6. Razmatranje Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1898/15, od 12.5.2016., u vezi sa izvršenjem zaključka s 21. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet V.T., broj: 05/2-50-17-70-27/15;
 7. Tekuća pitanja:
  a) Obavještenje Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-12-18-13,6/16 (veza broj: 01.02-50-1-1009/16), od 26.4.2016., u vezi s upitom o statusu člana Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH,
  b) Informacija sekretarke Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/a-16-1-972-3/16, od 26.4.2016., u vezi s primjenom Odluke Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH o naknadama za rad u Odboru za žalbe građana, broj: 03/5-50-14-11-7,21/16, od 4.2.2016. godine

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.