MENI

28. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

20.4.2016 17:00 sala 1/I

Dnevni red: 1. Usvajanje Zapisnika 27. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-70-60/15, od 28.10.2015., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3976/15, od 22.3.2016.;
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-70-68/15, od 14.12.2015., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4630/15, od 10.3.2016.;
  c) žalba, broj: 05/2-50-17-70-70/15, od 23.12.2015., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4768/15, od 18.3.2016.;
  d) žalba, broj: 05/2-50-17-195-4/16, od 18.1.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-212/16, od 21.3.2016.;
  e) žalba, broj: 05/2-50-17-467/16, od 8.2.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-454/16, od 29.3.2016.;
  f) žalba, broj: 05/2-50-17-195-1/16, od 14.1.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-180/16, od 5.4.2016.;
  g) žalba, broj: 05/2-50-17-195-6/16, od 22.1.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-276/16, od 4.4.2016.;
  h) žalba, broj: 05/2-50-17-343/16, od 28.1.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-339/16, od 5.4.2016
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu:
  a) žalba broj: I-16-08-04-1-319-33/15 od 18.12.2015., i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: I-16-08-04-1-319-36/15, od 15.3.2016.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-365/16 od 29.1.2016., i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 16-08-34-3-425-4/16, od 21.3.2016.;
  c) žalba broj: 05/2-50-17-195-5/16 od 22.1.2016., i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 16-08-34-3-8158-7/16, od 25.3.2016.
 4. Tekuća pitanja.


NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.